Επίσημες μεταφράσεις επικυρώσεις Θεσσαλονίκη από δικηγόρο

Σύμφωνα με τα εδάφια (γ) & (β)της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του κώδικα δικηγόρων. Ο δικηγόρος δύναται να μεταφράζει έγγραφα από την ελληνική σε ξένη γλώσσα, και από ξένη γλώσσα στην ελληνική, στο έργο του επίσης συμπεριλαμβάνεται η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. Επισκεπτόμενοι το Δικηγόροι Θεσσαλονίκη Μεταφράσεις Επίσημες Μετάφραση πτυχίου μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για το θέμα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Προσαύξηση περιουσίας - Έλεγχος

Ρατσιστικά εγκλήματα - εγκλήματα μίσους η ποινική αντιμετώπιση στη διεθνή σκηνή.