Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2018

Ανάκληση δωρεάς

Ανάκληση της δωρεάςΣύμφωνα με τον αστικό κώδικα η ανάκληση δωρεάς είναι εφικτή για τις παρακάτω περιπτώσεις, τις οποίες η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί : Ο δωρητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή. Ο κληρονόμος του δωρητή έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος, ενεργώντας με πρόθεση, θανάτωσε το δωρητή ή τον εμπόδισε να ανακαλέσει τη δωρεά. Ο δωρητής ή ο κληρονόμος του έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος παραλείπει υπαίτια να εκτελέσει τον τρόπο υπό τον οποίο έγινε η δωρεά. Η δωρεά που έγινε από κάποιον που δεν έχει γνήσιους κατιόντες μπορεί να ανακληθεί μέσα σε μια πενταετία αφότου εκπληρώθηκε αν, ενόσω ζούσε ο δωρητής ή ύστερα από το θάνατό του, γεννήθηκε γνήσιο τέκνο του ή αν νομιμοποιήθηκε τέκνο του με γάμο. Η ανάκληση της δωρεάς γίνεται με δήλωση προς το δωρεοδό…

Παιδί που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του

Σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα του Αστικού κώδικα ρυθμίζονται οι σχέσεις των γονέων με το παιδί που γεννήθηκε χωρίς γάμο, τα οποία η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί.
Τέκνο χωρίς γάμο των γονέων του Οι σχέσεις μητέρας και τέκνου, που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, ρυθμίζονται κατά σειρά: 1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους˙
2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους˙
3. από το δίκαιο της ιθαγένειας της μητέρας
Οι σχέσεις πατέρα και τέκνου, που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, ρυθμίζονται κατά σειρά: 1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους˙
2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους
3. από το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα
Οι σχέσεις μητέρας και πατέρα τέκνου, που γεννήθηκε χωρίς γάμο τους, ρυθμίζονται κατά σειρά από το δίκαιο της τελευταίας, κατά τη διάρκεια της κύησης, κοινής τους ιθαγένειας, συνήθους διαμονής ή απλής διαμονής Εξομοίωση προς τέκνο γεννημένο σε γάμο"Η εξομοίωση τέκνου γεν…

Ρατσιστικά εγκλήματα - εγκλήματα μίσους η ποινική αντιμετώπιση στη διεθνή σκηνή.

Η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει για το θέμα τα κάτωθι : Δίδοντας ένα ορισμό στο έγκλημα μίσους ή έγκλημα με κίνητρο προκατάληψης (hate crime/bias motivated crime/prejudice crime) μπορούμε να πούμε ότι τούτο συνιστά μια ποινικά κολάσιμη πράξη, η οποία τελείται επιπροσθέτως λόγω μίσους ή με κίνητρο την προκατάληψη ενάντια σε ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων, βάσει μιας συγκεκριμένης πραγματικής ή κατ’ εντύπωση του δράστη ιδιότητας του/τους. Οι ιδιότητες αυτές ποικίλουν, ανάλογα με το πεδίο προστασίας που επιθυμεί να παρέχει κάθε κράτος, και οι συνηθέστερες από αυτές είναι: η φυλή, το χρώμα, η εθνικότητα, η εθνική καταγωγή, οι γενεαλογικές καταβολές, η θρησκεία, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, η έμφυλη έκφραση, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του θύματος κ.ά. Διεθνές και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Οι ΗΠΑ υπήρξαν πρωτοπόρες στην τυποποίηση σχετικών διατάξεων. Έτσι η ομοσπονδιακής ισχύος διάταξη του Τίτλου 18 U.S.C. § 245, που ψηφίστηκε το 1968 υποχρέωσε…