Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2017

Υιοθεσία λύση, παύση της γονικής μέριμνας, υιοθεσία ενηλίκου, Δικηγόρος

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί το δεύτερο τμήμα από το Δικηγόροι Θεσσαλονίκης Διαζύγια σ’ αυτήν περιλαμβάνεται η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις συνέπειες παύσης της γονικής μέριμνας, την προσβολή τη λύση της υιοθεσίας, την υιοθεσία ενηλίκου.
Άρθρο 1567 - Διαζύγιο, ακύρωση του γάμου ή διακοπή της συμβίωσης των θετών γονέων
"Σε περίπτωση κοινής υιοθεσίας ανηλίκου από συζύγους, αν ακολουθήσει διαζύγιο, ακύρωση του γάμου ή διακοπή της συμβίωσής τους, έχουν ανάλογη εφαρμογή, σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, τα άρθρα 1513 και 1514. Όταν όμως πρόκειται για υιοθεσία του τέκνου του άλλου συζύγου, η άσκηση της γονικής μέριμνας ανήκει αποκλειστικά στο φυσικό γονέα του ανηλίκου, εκτός αν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου".
Άρθρο 1568 - Συνέπειες παύσης της γονικής μέριμνας
"Αν κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας του τέκνου η γονική μέριμνα του θετού ή των θετών γονέων έπαυσε για οποιονδήποτε λόγο, δεν επανέρχεται στους εξ αίματος γονείς.…

ΥΙΟΘΕΣΙΑ Διαδικασία Πότε επιτρέπεται Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Η ανάρτηση αυτή για τη καλύτερη ενημέρωση σας διαιρέθηκε σε δύο τμήματα από το Δικηγόροι Θεσσαλονίκης Διαζύγια .Σ’ αυτή συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με τον Α.Κ σχετικά με τη διαδικασία της υιοθεσίας και τα προαπαιτούμενα αυτής.
Άρθρο 1542 - Πότε επιτρέπεται
"Η υιοθεσία επιτρέπεται, με την εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 1579, μόνο όταν αυτός που υιοθετείται είναι ανήλικος. Η υιοθεσία πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του υιοθετουμένου".
Άρθρο 1543 - Ποιός μπορεί να υιοθετήσει
"Αυτός που υιοθετεί ανήλικο πρέπει να είναι ικανός για δικαιοπραξία, να έχει συμπληρώσει τα τριάντα χρόνια του και να μην έχει υπερβεί τα εξήντα".
Άρθρο 1544 - Διαφορά ηλικίας
""Αυτός που υιοθετεί ανήλικο πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον υιοθετούμενο τουλάχιστον κατά δεκαοκτώ, αλλά όχι και περισσότερο από πενήντα χρόνια. Ο περιορισμός της ηλικίας δεν ισχύει για εκείνον από τους συζύγους που επιθυμεί να υιοθετήσει τέκνο που υιοθετείται ή που έχει ήδη υιοθετηθεί…

ΔΙΑΖΥΓΙΟ Νομοθεσία Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Η παρούσα δημοσίευση των άρθρων του Α.Κ που αφορούν το διαζύγιο έγινε για την ενημέρωση σας, για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε το https://www.kreki.gr/diazigia.html
Άρθρο 1438 - Πώς επέρχεται
"Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο. Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα".
Άρθρο 1439 - Ισχυρός κλονισμός
"Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα.
"Εφόσον ο εναγόμενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, ο κλονισμός τεκμαίρεται σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας του, εγκατάλειψης του ενάγοντος ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος."
** Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε …

Ιστορική αναδρομή μεταξύ του 1862 έως και την διακήρυξη της αρχής της δεδηλωμένης

Μετά την επανάσταση του Οκτωβρίου 1862 και την εκδίωξη του Όθωνα από την Ελλάδα η Β΄ Εθνοσυνέλευση που προήλθε από τις εκλογές του Νοεμβρίου του ίδιου έτους, ανέθεσε έπειτα από παρέμβαση της Αγγλικής κυβέρνησης, τη βασιλεία, στον πρίγκιπα της Δανίας Γεώργιο τον Μάρτιο του 1863.
Ένα χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1864, η Β΄ Εθνοσυνέλευση ψήφισε νέο Σύνταγμα. Τα άρθρα 31 και 37 του νέου Συντάγματος αποτελούν επανάληψη των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του Συντάγματος του 1844 («διορίζει και παύει τους Υπουργούς αυτού» και ότι «έχει το δικαίωμα να διαλύη την Βουλήν»). Πρακτικά, ο Γεώργιος είχε διατηρήσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να διορίζει και να παύει κυβερνήσεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τη βούληση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Μάλιστα δε, το εφάρμοσε κατ’ επανάληψη, διαλύοντας την βουλή και προκηρύττοντας νέες εκλογές.
Από την θέσπιση του Συντάγματος του 1864 έως το 1875 άλλαξαν συνολικά 18 κυβερνήσεις, οι περισσότερες με την πολιτική παρέμβαση του Γεωργίου. Χαρακτ…

Είδη δεδηλωμένης (Σχετική & Απόλυτη)

Σχετική αρχή της δεδηλωμένης
Η αρχή της δεδηλωμένης είναι βασική αρχή του Κοινοβουλευτικού συστήματος επειδή προσδιορίζει την κυβέρνηση που θα διοριστεί. Η διατύπωση της στον λόγο του θρόνου «ως απαραίτητον προσόν των καλουμένων…εις την κυβέρνησιν του τόπου την δεδηλωμένην προς αυτούς εμπιστοσύνην της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων του έθνους» διευκρινίζει ότι οι καλούμενοι στην κυβέρνηση δεν αρκεί να ανήκουν στην πλειοψηφία αλλά απαιτείται επιπλέον να υποδεικνύονται από αυτή. Όμως πολλά προβλήματα γεννώνται από το διαλεκτικό περιεχόμενό της επειδή η εφαρμογή της, προϋποθέτει την ύπαρξη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Δε ρυθμίζει τις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Το κανονιστικό περιεχόμενο της δεν είναι πραγματοποιούμενο σε κάθε περίπτωση, αλλά εξαρτάται από την πολιτική πραγματικότητα. Διαπιστώνεται η αδυναμία καθολικής εφαρμογής της αφού επιτρέπει τον διορισμό κυβερνήσεων μειοψηφίας όταν δεν υπάρχει δεδηλωμένη, αναβιώνοντας έτσι την εξουσία επιλογής…