Δικηγόρος για ΑΣΕΠ

Η δικηγόρος επικυρώνει τα αντίγραφα όλων των ιδιωτικών εγγράφων της ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, των φορέων πιστοποίησης ECDL, GLOBAL CERT, ACTA, Infotest, κ.α), προκειμένου να υποβληθούν σε αίτηση προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Προσαύξηση περιουσίας - Έλεγχος

Σφραγίδα της Χάγης APOSTILLE