Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιούν ότι το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι απαραίτητο για τις εξής ενέργειες :
1. Αποδοχή κληρονομιάς
2. Σύσταση Οριζόντιας ιδιοκτησίας
3. Ανταλλαγή ακινήτου
4. Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία
5. Μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό
6. Μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία
7. Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου
8. Εγγραφή υποθήκης
9. Σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου
10. Σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου
11. Συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου
12 Άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου
Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ έχει ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του, αυτό πιστοποιεί ότι για τα προηγούμενα 5 χρόνια ο φορολογούμενος έχει πληρώσει όλους τους φόρους που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ακίνητο (ΕΝΦΙΑ) και ότι όλα τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά και δεν έχουν απόκλιση από τα συμβόλαια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα.
Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι απαραίτητο και ζητείται από τον συμβολαιογράφο σε κάθε μεταβίβαση δωρεά και αποδοχή κληρονομιάς για το συγκεκριμένο ακίνητο.
Εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
- Πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα.
- Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολογούμενο, ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΝΦΙΑ.
- Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.
https://www.kreki.gr/dikigoros.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Προσαύξηση περιουσίας - Έλεγχος

Ρατσιστικά εγκλήματα - εγκλήματα μίσους η ποινική αντιμετώπιση στη διεθνή σκηνή.